Add this page to:

صالح كامراني: نتيجه فاصله اصلاح طلبان و مردم تصويب نشدن حتي يك قانون براي احياي حقوق اساسي مردم بود

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي


يك وكيل دادگستري اظهار داشت: عدم اعتقاد بسياري از گردانندگان برنامه‌هاي اصلاحات به شعارها و برنامه‌هاي خود باعث عدم تحقق قانون‌گرايي شد.
صالح كامراني، درخصوص سير قانون‌گرايي از شروع دولت اصلاحات تا كنون به خبرنگار ايسنا گفت: قانونمندي، مشاركت مدني و شفافيت در حوزه‌هاي اجتماعي از جمله شعارها و مفاهيم كلي و فلسفي بود كه آقاي خاتمي در هنگام كانديدا شدن براي رياست جمهوري در حد بسيار وسيع مطرح كرد.
وي برداشت دولت خاتمي از اصلاحات را داراي ضعف‌هاي عمده‌اي خواند و درخصوص ميزان نهادينه شدن قانون‌گرايي در دولت، مجلس، قوه‌ي قضاييه و شوراي نگهبان اظهار داشت: در بين اين نهادها مجلس شوراي اسلامي بيش از ساير نهادها در جهت قانون‌گرايي تحرك داشت؛ هرچند اجراي برخي از اصول قانون اساسي با موانع جدي مواجه شد.
كامراني خاطرنشان كرد: كارهايي كه اصلاح‌طلبان به ويژه نمايندگان مجلس در بدو شروع مجلس انجام دادند اين اعتماد را در مردم به وجود آورد كه واقعا آن‌ها به دنبال قانونمند كردن جامعه هستند و هيچ‌گونه شائبه جناح‌بندي به وجود نيامد ولي به جهت كشمكش‌هاي داخلي و ضعف‌هاي جبهه‌ي اصلاح‌طلبان به نظر مي‌رسد اين جبهه مسايل جناحي را در قالب قانون‌گرايي مطرح كرد.
وي هم‌چنين عنوان كرد: جناح مقابل اصلاح‌طلبان نيز در بسياري از مسايل به ويژه تفسير از قانون در مورد فعالان مطبوعاتي، بيشتر اين شائبه را تقويت مي‌كند كه آن‌ها مسايل جناحي خود را در قالب قانون‌گرايي مطرح مي‌كنند.
اين وكيل دادگستري اظهار داشت: مردم ايران در 6 سال گذشته با اعتماد كامل به خاتمي و جبهه‌ي اصلاحات راي دادند ولي متاسفانه به دليل موانعي كه در مقابل برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان به وجود آمد به علاوه نقض پيمان توسط خود اصلاح‌طلبان، بين مردم و جبهه‌ي اصلاحات شكاف به وجود آمد كه نتيجه‌ي آن به تصويب نرسيدن حتي يك قانون در جهت احياي حقوق اساسي مردم بود.
وي خاطرنشان كرد: براي خروج از اين وضعيت و پرشدن فاصله‌ي بين مردم و جبهه‌ي اصلاح‌طلب، كساني كه قدرت در دست دارند بايد خواسته‌هاي معوق مانده‌ي آحاد مردم ايران را مورد لحاظ قرار دهند و با روش‌هاي قانون‌گذاري و كارآمد در جهت حل اين مشكل اقدام اساسي بكنند.
انتهاي پيام
كد خبر: 8203-01092


منبع: http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-231881