Add this page to:

آذربایجان، ای تورپاغبم، گور ایگیدلرین باشینا نه اویون گلیر

جمعه 27/07/1386 قرار بازداشت آقای صالح کامرانی تمام شده است ولی هنوز از آقای کامرانی خبری در دست نیست.
نه زنگی زده است نه ملاقاتی داشته است و نه کسی او را دیده است و نه معلوم هست که واقعاً در کجا نگه داشته اند.
روز دوشنبه 30/07/1386 خانم مینا اصغری به امید ملاقات با همسرش و حداقل برای اینکه از زنده بودن آقای کامرانی مطمئن شود به زندان اوین مراجعه می کند ولی ماموران زندان با جسارت کامل به ایشان گفته اند که آقای کامرانی ممنوع الملاقات می باشد.
خانم کامرانی به شعبه دوم بازپرسی ویژه امنیت مراجعه می کنند ولی قاضی با رفتاری توهین آمیز خانم اصغری را از شعبه بیرون کرده و گفته که چه کسی شما را به اینجا راه داده است و دستور داده تا کسی را که به خانم اصغری اجازه ورود داده را ازدادگاه بیرون بیاندازند.
خانم اصغری با قطع امید از هرجا فقط به قاضی گفته اند که: "یکی از شرایط قاضی عدم خشونت و عصبانیت است."
هنوز معلوم نیست که آقای کامرانی در کجا زندانی آپارتاید هستند و با چه جرمی و چرا ممنوع الملاقات می باشند.
قراربازداشت ایشان تمام شده است ولی هنوز در اسارت به سر می برند!
بقیه زندانیان سیاسی آذربایجان نیز همچون سعید، عبدالله، هادی، بهروز، لیلا، شهناز، جلیل و عباس و ... چنین شرایطی دارند و خانواده بسیاری از این عزیزان نسبت به زنده بودن عزیزانشان نیز شک دارند و در شرایط بسیار سخت روحی روانی بسر می برند.

معلوم نیست که چه کسی می خواهد جواب این همه بی عدالتی را در دولت عدالت! بدهد.

یئنه گون سارالیب، قاش قارالیبدیر
یئنه هانسی قالاخ خالقلاری آیری سالیبدیر
یئنه بابکلریمیز داردا قالیبدیر
یئنه اصلان یوواسین تولکو آلیبدیر

تاریخ ارسال خبر 01/08/1386