Add this page to:

در ايران کابوس برای برخي از روزنامه نگاران به پايان رسيد اما تعقيب قضايي برای ديگران ادامه دارد

منبع:گزارشگران بدون مرز
اطلاعيه های مطبوعاتی

٣ بهمن

روزنامه نگار هفته نامه کرفتو، آکو کرد نسب در تاريخ ٢٧ دی ماه در پايان دوره محکوميت خود از زندان آزاد شد. مستند ساز فرانسوی ايراني تبار مهرنوش سلوکي نيز با لغو ممنوع خروج بودنش از کشور خارج شد. به دو روزنامه نگار ديگر اجلال قوامي و عمادالدين باقي برای درمان پزشکي مرخصي داده شده است و برای سعيد متين پور که از خرداد ماه سال جاری در بازداشت بسر ميرد قرار وثيقه ٥٠٠ ميليون توماني صادر شده است.

"يک روزنامه نگار را شش ماه در زنداني مي کنند، روزنامه نگار ديگر بعد از يک ماه بازداشت بر خلاف تمايل اش نزديک به يکسال در ايران نگاه داشته مي شود. اجلال قوامي و عماد الدين باقي که نبايد در زندان باشند، ممکن است بعد از پايان مرخصي استعلاجي خود دوباره به زندان بازگردانده شود. آزار و اعمال فشار بر روزنامه نگاران در ايران پايان ندارد و آنها متاسفانه در بعد از آزادی نيز در تيررس مقامات قضايي ـ امنيتي قرار دارند. "

آکو کردنسب روزنامه نگار هفته نامه کرفتو در روز ٣٠ تيرماه توسط ماموران وزارت اطلاعات در دفتر اين نشريه دستگير شد. ١۹ شهريور ماه محاکمه وی در پشت درهای بسته آغاز و در ٣١ شهريور ماه به اتهام "جاسوسي" به سه سال زندان محکوم شد. ۲۲ آبان اعلام شد که دادگاه تجديد نظر استان کردستان حكم سه سال زندان وی را به شش ماه حبس تعزيري كاهش دداه شد.

از سوی ديگر کابوس مهرنوش سلوکي پايان يافت و وی توانست در تاريخ ٢٨ دی ماه از ايران خارج شود. مستند ساز فرانسوی ايراني تبار در بعد از برگزاری دادگاه دوم و باز پس دادن وثيقه وثيقه سنگين صد میلیون تومانی و گذرنامه اش از سوی دادگاه موفق به ترک ايران شد. وی از سوی جمهوری اسلامي به «ساخت فیلم تبلیغی علیه نظام» متهم شده بود. مهرنوش سلوکي در تاريخ ١٤ آذر ماه برای ساختن مستندی از رويدادهای پس از پايان جنگ هشت ساله ايران و عراق، وارد ايران شد. عليرغم طي مراحل قانوني کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برای تهيه گزارش خود، در تاريخ ٢٨ بهمن ماه توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامي دستگير شد، در تاريخ ٢٨ اسفند ماه پس از سپردن صد ميليون تومان وثيقه از زندان اوين آزاد شد.

در همان روز عمادالدين باقي روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر که نزديک به سه ماه پيش بازداشت شده بود در اثر عارضه قلبي به بيمارستان مدرس انتقال يافت و سپس در پي موافقت رئیس قوه قضائیه آيت اله محمود هاشمي شاهرودی و رئيس زندان اوين با مرخصي استعلاجي يک ماهه وی از زندان آزاد شد. پيش از آن عمادالدين باقي در پي دو حمله قلبي در تاريخ ٥ دی ماه از زندان اوين به بيمارستان قمر بني هاشم تهران انتقال يافته بود. اجلال قوامي روزنامه نگار هفته‌‏نامه توقيف شده ی پيام مردم کردستان از ٥ دی ماه در مرخصي استعلاجي بسر مي برد. اين روزنامه نگار در سال ٨٤ و در زندان مبتلا به عفونت چشم شد و تا پيش از دستگيری اش در تيرماه سال جاری تحت درمان قرار داشت. اجلال قوامي در ١۹ خرداد ماه از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سنندج، به سه سال زندان محکوم شد و در تاريخ ١٨ تيرماه پس از احضار به دادگاه دستگير و روانه زندان شد.

برای روزنامه نگار زنداني سعيد متين پور که برای دومين بار از زندان اداره اطلاعات زنجان به زندان اوين انتقال يافته است قرار وثيقه ٥٠٠ ميليون توماني صادر شده است. روزنامه نگار هفته نامه يارپاق و همکار روزنامه های محلي استان آذربايجان در تاريخ ٥ خرداد ماه در زنجان دستگير شد، به مدت دوماه در زندان اطلاعات اين شهر تحت فشار و بازجويي قرار داشت و سپس به بند ٢٠۹ زندان اوين انتقال يافت، دو ماه بعد اين روزنامه نگار به زندان شهر زنجان بازگرداننده شد و از تاريخ ١٣ آذر مجدا به زندان اوين منتقل شده است. عطيه طاهری همسر اين روزنامه نگار به گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که همسرش طي تماسي تلفني به وی گفته است، مقامات گفته اند که اتهامات او " اقدام عليه امنيت ملي " و " همکاری با بيگانگان" اعلام شده است. همجنين برای وی قرار وثيقه ٥٠٠ ميليون توماني صادر شده است که خانواده ناتوان از پرداخت چنين مبلغي ست.

و در آخر در تاريخ اول بهمن ماه اعلام شد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه انتشار روزنامه آریا را پيش از بازانتشار آن لغو کرد. روزنامه آريا در ارديبهشت ماه ١٣٧٩ به همراه تعداد ديگری از روزنامه های مستقل و اصلاح طلب توقيف شد اما در سال گذشته مجددا با انتشار آن موافقت شده بود. آريا با استناد به ماده ١٦ قانون مطبوعات و به دليل " عدم انتشار منظم" پيش از انتشار توقيف شد.