Add this page to:

تشدید بازداشتها و تدابیر امنیتی در آستانه دومین سالگرد اعتراضات خرداد ۱۳۸۵ آذربایجان

واحید قاراباغلی
vahidqarabagli@gmail.com

ساوالان سسی : با نزدیک شدن به دومین سالگرد اعتراضات خرداد ۱۳۸۵ کنترل و فشار ارگان های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در شهرهای آذربايجان بیشتر شده است. این فشارها جهت جلوگیری از تظاهراتهای اعتراض آمیزی است که عصر روز اول خرداد ماه در تمام شهرهای آذربایجان صورت خواهد گرفت، گزارشهای مختلفی از شهرهای آذربایجان می آید که در طی دو هفته گذشته صدها تن از فعالان حرکت ملی آذربایجان به اداره کل اطلاعات و اداره حفاظت و اطلاعات نیروی انتظامی احضار و تهدید شده اند که حق برگزاری یا شرکت در هیچ برنامه ای را ندارند. از طرف دیگر منزل و محل کار برخی دیگر نیز در کنترل شبانه روزی قرار دارد. شمار نیروهای یگان ویژه امداد پلیس نیز به طور محسوسی افزایش یافته و حتی در خیابانهای فرعی شهرها نیز به طور دائم افسران و درجه داران در حال گشت زنی هستند. اداره اطلاعات در روند کاملاً غیر قانونی خانواده بازداشت شدگان را از هرگونه مصاحبه و انتشار خبر منع کرده، و تهدید نموده که در صورت انتشار اخبار محکومیت فرد بازداشت شده سنگین تر شده و امکان دستگیری سایر اعضای خانواده وجود خواهد داشت.

آقایان حجت عراقی، سلمان عراقی، سالار عراقی، اکبر عبدالهی از جمله بازداشت شدگانی هستند که طی روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت و هم اکنون در مکان نامعلومی بسر می برند.

در این خصوص خانم فاخته زمانی رئیس انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان (آداپ) می گوید: نقض حقوق فعالین آذربایجانی بارها طبق نامه های ارسالی به سازمان های حقوق بشر، عفو بین الملل و سازمان های مربوطه به اطلاع رسانده شده است و بار دیگر دستگیری و فشارهای امنیتی وارده بر فعالین آذربایجانی در آستانه دومین سالگرد اعتراضات خرداد ماه آذربایجان را نیز گزارش خواهیم داد.