Add this page to:

تدارک گسترده سپاه و بسیج برای سرکوب تظاهرات ۱ خرداد ملت آذربایجان

واحید قاراباغلی
vahidqarabagli@gmail.com

ساوالان سسی: بدنبال پخش گسترده سی دی و اعلامیه برای شرکت مردم شهرهای آذربایجان در تظاهرات روز اول خرداد شهرهای آذربایجان از یکماه پیش به پادگان نظامی تبدیل شده است.

از شهرهای تبریز، اورمیه،اردبیل،زنجان،نقده ( سولدوز)، مشکین شهر ( خیاو)، پارساباد ( مغان شهر) ، میاندوآب ( قوشاچای)، خوی،مرند و... خبر می رسد که نیروهای بسیج نیز حتی هم اکنون بحالت آماده باش کامل در آمده اند و به کلیه پایگاههای بسیج محلات اسپری اشک آور و سایر اقلام ضد شورش داده شده است و حتی در برخی محلات اجازه تیر نیز صادر شده است .

از بسجیان عضو پایگاههای مقاومت بسیج خواسته شده که در روزهای اخیر در دسترس باشند و از شهر خارج نشوند و هم چنین منازل فعالین و هویت طلبان محله خویش را تحت نظر داشته باشند .

به بهانه برقراری امنیت؛ نیروهای یگان ویژه مسلح به باتون التریکی و گاز اشک آور در نقاط حساس شهرها مستقر شده اند.

حضور نیروهای اطلا عاتی در سطح شهرها بسیار مشهود است در سطح دانشگاها ؛ فعالین دانشجویی مورد تهدید نیروهای امنیتی و حراست دانشگاهها واقع شده اند که در صورت شرکت در تظاهرات به سختی مجازات خواهند شد خانواده های فعالین دانشجویی و سایر فعالین بصورت تلفنی مورد تهدید قرار گرفته اند.

روزانه تعدادی از فعالین آذربایجانی ناپدید می شوند و هیچ مرجعی پاسخ گوی چشمان اشک بار و التماسهای مادران این افراد نیست .

منزل مسکونی آن دسته از فعالینی که تاکنون دستگیر نشده اند تحت کنترل شدید قرار داد خطوط تلفن ثبت و موبایل این افراد نیز از سوی مخابرات و نیروهای امنیتی شدیدا کنترل می شود و حتی در سطح شهرها شایع شده است که از نیمه شب سه شنبه 31 اردیبهشت SMS قطع خواهد شد.

سه‌شنبه ٣۱ ارديبهشت ۱٣٨۷ - ۲۰ می ۲۰۰٨