Add this page to:

اردشیر کریمی، دانشجوی اردبیل، آزاد شد

چهارشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱٣٨۷ - ٣۰ آوريل ۲۰۰٨

خبرنامه امیرکبیر: “اردشیر کریمی خیاوی”، دبیرانجمن اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، که شب پنج شنبه ۲۲ فروردین توسط ماموران ادراه اطلاعات اردبیل بازداشت شده بود، امروز دهم اردیبهشت ماه، پس از تحمل ۲۰ روز حبس توام با شکنجه، به قید وثیقه ۳۰۰ میلیون ریالی آزاد شد.

گفته می شود دلیل دستگیری این دانشجوی هویت طلب، در ارتباط با نزدیکی به سالگرد اعتراضات خرداد ۸۵ در شهر های آذربایجان و همچنین حمایتهای وی از خانواده زندانی سیاسی آذربایجان، عباس لسانی، بوده است.

اردشیر کریمی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه دانشجویی “خزر” سال گذشته نیز در همین ایام دستگیر و پس از تحمل چند روز حبس آزاد شده بود.

همچنین وی پس از آزادی، از احتمال آزادی دیگر بازداشت شدگان اردبیل در روزهای آینده خبر داده است.