Add this page to:

خبر آزادی آقای کامرانی اشتباه می باشد!!!

چند روز پیش خبری مبنی بر آزادی با وثیقه و همچنین اخراج آقای کامرانی از شغل وکالتشان از زبان همسرشان در اکثر سایت های خبری حرکت ملی آذربایجان پخش شد.
به دنبال پخش این خبر، خبرنگار سایت بدنبال منبع این خبر بود تا اینکه امروز توانست با خانم مینا اصغری(همسر آقای کامرانی) تماس گرفته و صحت و سقم این مطلب را جویا شود.
بنا به گزارش خبرنگار وبلاگ خانم مینا اصغری همه این مظالب را تکذیب کرده اند.
همچنین خانم اصغری از تمامی فعالین حرکت ملی آذربایجان خواسته اند تا از پخش اخبار به زبان خانواده اصغری اجتناب کنند، چه بسا این اخبار بیشتر باعث تخریب آقای کامرانی می شود.
خانم اصغری در ادامه به خبرنگار وبلاگ فرموده اند: ما بیشتر از بقیه از آزادی آقای کامرانی استقبال می کنیم و چنین خبری نه از سوی من و نه از سوی خانواده پدری ایشان مورد تایید است. همچنین خبر مربوط به اخراج آقای کامرانی از وکالتشان نیز از سوی قاضی حداد اعلام نشده است.
خانواده آقای کامرانی از انتشار این خبر بشدت ناراحت هستند و امیدوارند که انتشار چنین خبرهایی در آینده از سوی تمامی خبرگزاریها تکرار نشود.
به امید آزادی تمامی دوستان دربند

تاریخ خبر: 22/09/1386