Add this page to:

آزادی موقت "علی صدیقی" فعال سیاسی آذربایجانی از زندان تبریز

يکشنبه ۲ تير ۱٣٨۷ - ۲۲ ژوئن ۲۰۰٨

ساوالان سسی: بنا به گزارشات رسیده، علی صدیقی ۳۵ ساله و از فعالان سیاسی آذربایجان در تبریز پس از تحمل بیش از یکماه بازداشت موقت هفته گذشته به قید وثیقه ۲۰ میلیون تومانی از زندان تبریز آزاد شده است

علی صدیقی٬ روز ۲۶ اردیبهشت ٬۸۷ در تبریز دستگیر شده بود. به دنبال بازداشت اش،نیروهای امنیتی به منزل وی مراجعه کرده و پس از تفتیش خانه،کیس کامپیوتر و دفترچه ی یادداشتهای شخصی وی را نیز با خود برده بودند.

بنابر اظهار نزدیکان اش او تقریبا تمام مدت حبس را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات تحت فشارهای جسمی و روحی قرار داشته است. و در این مدت اجازه تماس با وکیل و خانواده به او داده نشده است.

خاطر نشان می شود سازمان عفو بین الملل در تاریخ ۵ ماه ژوئن،۲۰۰۸ و وزارت امور خارجه آمریکا نیز در ۱۱ ژوئن ۲۰۰۸ در بیانیه های جداگانه ای نسبت به شکنجه صدها فعال حقوق مدنی آذربایجان از جمله علی صدیقی ابراز نگرانی کرده بود.