Add this page to:

چهار دانشجوی دانشگاه تبریز از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم شدند

يکشنبه ۱۲ خرداد ۱٣٨۷ - ۱ ژوئن ۲۰۰٨

خبرنامه امیرکبیر: دانشجویان تبریز گزارش دادند، نادر مهد قره باغ، صمد پاشایی، ناهید بابازاده و امین امامی چهار دانشجوی دانشگاه تبریز هستند که با ارائه نشدن کارنامه آزمون کارشناسیس ارشد آن ها از سوی سازمان سنجش عملاً از تحصیلات تکمیلی محروم گشته اند.

این دانشجویان جهت پیگیری وضعیت خود به اداره گزینش استاد و دانشجوی وزارت علوم مراجعه کرده بودند که در نهایت مسئول این اداره آقای نوربخش دلیل محرومیت از تحصیل این دانشجویان را در مقطع کارشناسی ارشد، فعالیت های سیاسی آن ها در دوره کارشناسی اعلام کرده است.

اگرچه برخی مسئولین سازمان سنجش و وزارت علوم این مسئله را در مراجعات حضوری تأیید می کنند اما تاکنون مقامات وزارت علوم در مصاحبه های رسمی وجود چنین دانشجویانی را رد کرده اند.

همچنین سجاد رادمهر دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک که بدلیل ممانعت مسئولین امنیتی دانشگاه تبریز از برگزاری جلسه دفاع پایان نامه ارشد خود محروم شده بود هفته پیش به کمیته انضباطی دانشگاه تبریز احضار شد.

دلیل این احضار اعتصاب چند ساعته مهندس رادمهر در صحن دانشگاه اعلام شده است.

مهندس رادمهر که در اعتراض به کارشکنی های چند ماهه مسئولین دانشگاه در به تعویق انداختن جلسه دفاع پایان نامه اش اقدام به تحصن در محوطه دانشگاه نمود که با حمایت گسترده دانشجویان مواجه گردید. مسئولین حراست دانشگاه تبریز در اقدامی زیرکانه و با نوشتن نامه ای کتبی قول برگزاری جلسه دفاع را در روز ۸ خرداد دادند که در نهایت اجازه برگزاری در روز ۸ خرداد نیز برگزار نگردید سجاد رادمهر از دانشجویان با سابقه و هویت طلب دانشگاه تبریز است

دانشجویان دانشگاه تبریز در اعتراض به اقدامات مسئولین دانشگاهی در تعرض به حق تحصیل دانشجویان اقدام به توزیع گسترده ویژه نامه ها و تراکت در سطح دانشگاه نموده اند.