Add this page to:

سخنراني مهندس صرافي در كانون مدافعين حقوق بشر در دفاع از زندانيان سياسي آذربايجاني


به دعوت كانون مدافعين حقوق بشر روز سه‌شنبه 16 بهمن ماه 1386 يك كنفرانس مطبوعاتي با حضور خبرگزاري‌هاي داخلي و خارجي در محل كانون در تهران برگزار شد.
در اين كنفرانس سركار خانم شيرين عبادي و آقايان مهندس عليرضا صرافي، ‌مسعود كردپور،‌ عليجاني،‌ عبدالفتاح سلطاني سخنراني كردند، همچنين برادران دوتن از زندانيان بنامهاي آقاي ابراهيم لطف‌الهي و زهرا بني‌يعقوب كه در زندانهاي سنندج و همدان به طرز مشكوكي در داخل زندان فوت كرده‌اند،نيز گزارشي درباره وضعيت آنان قبل و بعد از دستگيري ارائه و ادعاي خودكشي آنان را قويا تكذيب نمودند.
مهندس صرافي در سخنراني خويش به موارد نقض حقوق زندانيان سياسي در آذربايجان اشاره نمودند و آمار و اطلاعاتي از روند رو به رشد فشار ارگانهاي امنيتي بر فعالين جنبش آذربايجان ارائه كردند.
وي گفت كه از خرداد 1385 گروههاي كثيري از فعالين آذربايجاني دستگير شده و برخي از آنها مدتها بدون محاكمه در زندان به سر برده‌اند، ‌وي با اشاره به اينكه بر اساس اطلاعاتي كه به دستشان رسيده اكنون قريب به بيست تن (از جمله سعيد و عليرضا متين‌پور، ليلا حيدري،‌ بهروز صفري،‌ جليل غني‌لو،‌ عباس لساني و...) در زندان به سر مي‌برند، اظهار داشت اينان عمدتا به جرم شركت در تظاهرات خرداد 1385 و يا در اعتراض به سيستم غيرعلمي سوادآموزي در مهر ماه آنسال و هم چنين شركت در بزرگداشت روز جهاني زبان مادري در 21 فوريه (2 اسفند) كه از سوي يونسكو براي تكريم و احترام به زبانهاي مادري مردم جهان تعيين شده،‌ به‌نحو كاملا غيرقانوني، بدون حكم جلب و بدون ذكر عنوان اتهامشان بازداشت شده‌اند، برخي از آنان هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم و توهين قرار گرفته‌اند، خانواده‌ي اغلب آنان تهديد شده كه در صورت رسانه‌اي شدن خبر دستگيري، جرم زنداني بيشتر خواهد شد!!
مهندس صرافي اضافه كردند كه اكثريت اينان بطور غيرقانوني در سلولهاي انفرادي زنداني شده‌اند، ‌چنانچه سعيد متين‌پور به تنهايي متجاوز از 200 روز (هفت ماه) را در انفرادي بسر برده و در اين مدت اجازه ملاقات با احدي نداشته و مانند اغلب هم‌سنگران خويش تا به حال اجازه گرفتن وكيل نيز نداشته و اصولا تا بحال موارد اتهام ايشان و بسياري از فعالين سياسي دربند آذربايجاني به درستي تفهيم نشده است.
احكام عجيب‌وغريبي نيز در آذربايجان صادر مي‌شود به جز زندان و تبعيد و جزاي نقدي (و خلع لباس براي روحانيون) و.... در چند مورد حكم شلاق داشته‌ايم، ‌اين حكم در مورد چند فعال اجرا شده است،‌ بدين ترتيب جلوه‌اي از يك فرهنگ قرون وسطي‌يي را در برخورد توهين‌آميز ‌با يك انسان مبارز را به نمايش ‌گذاشته ميشود.
از متهماني كه اخيرا به قيد وثيقه آزاد شده‌اند وثيقه‌هاي بالاي يكصدميليون‌ توماني خواسته‌اند كه اين در مورد فعالين زنجاني به اوج خويش يعني به پانصدميليون تومان (در مورد سعيد متين‌پور) رسيده در حاليكه خانواده اينان به هيچوجه امكان تامين چنين وثائقي را ندارند.
موارد شكنجه جسمي و روحي نيز به وفور در زندانها اتفاق افتاده، مواردي از شكسته‌شدن انگشتان دست و آثار ضرب‌وشتم روي پوست بدن زندانيان ديده‌شده، محل سلولهاي انفرادي به‌غايت غيربهداشتي‌ست و به انحاء مختلف زندانيان تهديد مي‌شوند كه اعضاي خانواده آنان را به زندان آورده و شكنجه خواهند كرد.
فشار وارده روي اعضاي خانواده در برخي موارد دست كمي از فشاري كه روي خود زنداني مي‌آيد ندارد. وقتي براي دستگيري خانم شهناز غلامي فعال در جنبش زنان و جنبش ملي آذربايجان به خانه او در تبريز مراجعه مي‌كنند و روزي ديگر منزل او‌ را با خشونت مورد تفتيش قرار داده و كتاب‌ها و نوشتجات او را با خود مي‌برند،‌ فشار عصبي كه به تنها فرزند دهساله‌ي او حسنا وارد ميايد، باعث ايجاد تشنج عصبي در اين دختر بچه معصوم مي‌شود،‌ آنان در چنين شرايطي اين دختر دبستاني را كه تنها سايه مادر بر سر اوست، بي‌سرپرست رها مي‌سازند ، قابل ذكر است كه حسنا هم‌اكنون نيز بعد از گذشت چندين ماه تحت معالجه پزشك اعصاب و روان قرار دارد.
خانم ليلا حيدري همسر بهروز صفري كه در شهريورماه امسال براي ملاقات با همسرش به زندان رفته بود، در حين ملاقات دستگيرشده و تا كنون نيز بدون تفهيم اتهام و بدون اجازه گرفتن وكيل در زندان اوين به‌سر مي‌برد، گزارش‌هاي رسيده حاكي از آن است كه اين زوج مبارز را در مقابل چشمان همديگر مورد ضرب و شتم و شكنجه قرار داده‌اند.
اغلب اين زندانيان را به اين قصد تحت فشار مي‌گذارند كه از آنان اعترافات كذب ويا مصاحبه‌هاي تلويزيوني در رد اعتقادات و اظهار ندامت از فعاليتهاي فرهنگي يا اجتماعي، سياسي‌شان بگيرند،‌ غافل از اينكه چنين اعترافات و مصاحبه‌هايي حتي اگر صورت هم گرفته باشد،‌ پشيزي ارزش نخواهد داشت.
اخيرا سازمان عفو بين‌الملل در مورد اين زوج مبارز و ساير مبارزين آذربايجاني بيانيه‌هايي صادر كرده و نگراني خود را از شكنجه مبارزين آذربايجاني كه به خاطر فعاليت‌هاي صلح‌آميز خود به نفع جامعه آذربايجاني ابراز داشته است.
مهندس صرافي اضافه كرد علاوه بر اين گروه زندانيان كه همگي از فعالين جنبش ملي آذربايجان و از همگي از مدافعين حقوق بشر از جمله حقوق ملي، حقوق زنان و آزاديهاي دموكراتيك هستند،‌ چهار زنداني منسوب يك فرقه‌ي مذهبي نيز از قزلباشان آذربايجان (به عبارت ديگر علوي يا گوران) كه همگي از اهالي روستاي اوچ‌تپه مياندوآب هستند نيز هم اكنون در زندان اورميه به سر ميبرند.
مهندس صرافي در پايان سخنان خويش اظهار كرد كه متاسفانه طرف مقابل ما تا حدودي موفق شده است با تبليغات كذب كليه فعالين جنبش ملي آذربايجان را تجزيه‌طلب و پان‌تركيست افراط‌گرا، معرفي كرده، ذهن برخي از فعالين سياسي و اجتماعي را در مركز و ساير نقاط كشور مشوش و منحرف سازد، حال آنكه لذا اخبار جنبش و موارد نقض حقوق بشر در آذربايجان در بسياري از موارد مورد بايكوت قرار مي‌گيرد.
وي با تشكر از مسئولين كانون مدافعين حقوق بشر از اقدام در برگزاري اين كنفرانس مطبوعاتي در مورد بازداشتهاي خودسرانه و نقض حقوق بشر در مورد زندانيان سياسي، ‌اظهار اميدواري كرد كه من بعد آذربايجان نيز آنچنان كه شايسته‌اش است در مركز دقت رسانه‌ها باشد.
پس از اتمام كنفرانس مطبوعاتي مهندس صرافي چندين نسخه يك جلد گزارش كه حاوي متن آخرين بيانيه‌هاي سازمان عفو بين‌الملل و گزارش‌هاي يكماه اخير كميته دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان (آسمك) در مورد وضعيت زندانيان سياسي آذربايجان را تقديم سركار خانم شيرين عبادي و تعدادي از خبرگزاري‌هاي خارجي نمودند.
خانم شيرين عبادي نيز اظهار اميدواري نمودند كه فعالين آذربايجاني من بعد كليه موارد نقض حقوق بشر در آذربايجان را به اطلاع كانون مدافعين حقوق بشر برسانند تا از سوي اين کانون نيز مورد پيگيري قرار گيرد..