Add this page to:

گزارش رادیو فردا از حکم حبس حجت السلام عبدالعزیز عظیمی قدیم روحانی آذربایجانی


مصاحبه با علیرضا جوانبخت سخنگوی آسمک

ساوالان سسی : مصاحبه را می توانید از اینجا بشنوید.

دادگاه ویژه روحانیت در قم٬ حجت السلام عبدالعزیز عظیمی قدیم روحانی آذربایجانی را به یک سال زندان تعزیری محکوم کرد.

به گزارش کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان٬ آسمک این روحانی هویت طلب آذربایجانی در فروردین ماه سال ۱۳۸۴ توسط دادگاه ویژه روحانیت به اتهام اهانت به حیثیت روحانیت به ده سال محرومیت از پوشیدن لباس روحانیت محکوم شد٬ وی حکم را اجرا نکرد٬ و به دلیل تخلف از حکم و پوشیدن لباس روحانیت محاکمه و به تحمل ۹۱ روز زندان محکوم شد.

همچنین حجت السلام عبدالعزیز عظیمی قدیم در روز چهاردهم مردادماه سال ۱۳۸۴ هنگام شرکت در مراسم گراميداشت سالروز مشروطيت بازداشت٬ و بعد از حدود سه ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. بر اساس این گزارش٬ این روحانی هویت طلب آذربایجانی در سال ۱۳۸۵ به مدت حدود شش ماه در تبریز زندانی بوده است.

علیرضا جوانبخت از کمیته دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان٬ آسمک به همکارم بهروز کارونی می گوید:

"ایشان به خاطر (اتهام) تحریک مردم آذربایجان در سخنرانیهایشان٬ علی الخصوص سخنرانیهایی که در مراسم ستارخان انجام دادند در شهرری و مزار ایشان واقع در حرم شاه عبدالعظیم٬ مصاحبه با تلویزیونهای خارج از کشور و یا تبلیغات در شهرهای آذرباجان از جمله اردبیل٬ تبلیغاتی که در حکم ایشان آمده بود تحریک مردم ... بعد یکی از جزاهایی که ایشان گرفته بودند خلع لباس روحانیت بود به مدت ده سال و بعد از ده سال هم دادگاه ویژه روحانیت باید تصمیم گیری می کرد که ایشان این لباس روحانیت را دوباره می توانن بپوشند یا نه و ایشان هیچ موقع این حکم را قبول نکرده بودند و حکم جدید به خاطر تخطی از حکمی که قبلا داده شده بوده یعنی خلع از لباس روحانیت به مدت ۱۰ سال و ایشان آن را اجرا نکردند ..."

رادیو فردا: راجع به حکمی که صادر شده ارزیابی حجت الاسلام عظیمی قدیم چه بوده؟

"آقای عظیمی قدیم خلع از لباس روحانیت را قبول ندارند. ایشان می گویند که هیچ جرمی که باعث بشه ایشان از کسوت روحانیت در بیایند و ده سال اجازه نداشته باشند لباش روحانیت را بپوشند انجام نداده اند و هیچ صحبتی بر علیه شأن روحانیت و یا شأن روحانیت ایشان را زیر سوال ببرد٬ نکردند."

رادیو فردا: آخرین وضعیت پرونده آقای عظیمی قدیم چطوریه٬ آیا دادخواستی دادند و وکیلشان اقدامی در این مورد کردند؟

"ایشان بیست روز فرصت دارند که اعتراض خود را به دادگاه تجدید نظر ابلاغ کنند. طبق گفته آقای عظیمی مراجعه ایشان هم به وکیل فعلاْ ناموفق مانده٬ [طبق] آخرین خبری که دادند٬ ظاهراْ با چند وکیل صحبت کردند و این وکیله قبول نکردند پرونده ایشان را٬ ولی ایشان قصد دارند که وکیل بگیرند و به حکم صادره اعتراض بکنند."

رادیو فردا: اطلاع دارید که چرا این وکلا از پذیرفتن وکالت آقای عظیمی قدیم خودداری کردند؟

این اتفاق در مورد بسیاری از فعالان آذربایجانی افتاده بوده و ما شاهدش بودیم٬ حتی دو سال قبل در خرداد ۱۳۸۵ در نقده هم چنین اتفاقی افتاد٬ که حتی هیچ وکیلی در آذربایجان غربی حاضر نشد و یا اجازه ندادند که این وکلا وکالت خانواده های چهار جانباخته حوادث چهار خرداد ۱۳۸۵ نقده را که قصد داشتند از مأمورینی که شلیک کردند شکایت کنند٬ را به عهده بگیرند.

صدای آمریکا

دادگاه قم برای واعظ آذری بی اعتنا به حکم خلع لباس مجازات يکسال حبس وضع کرد

07/02/2008

بنا به گزارشهای خبری از ايران، دادگاهی در قم يک روحانی آذری را برای بی اعتنائی به حکمی که پوشيدن لباس مذهبی را در ملاء عام برای وی ممنوع ساخته بود، به مجازات يک سال حبس محکوم کرده است.

بنا به گزارشهای خبری از ايران، دادگاهی در قم يک روحانی آذری را برای بی اعتنائی به حکمی که پوشيدن لباس مذهبی را در ملاء عام برای وی ممنوع ساخته بود، به مجازات يک سال حبس محکوم کرده است.

بنا به گزارشها دادگاه قم در واکنش به اقدام عظيمی قديم که حاضر نشده بود به اين حکم عمل کند امروز برای وی مجازات حبس يک ساله ای وضع کرد

عظيمی قديم شش ماه را برای فعاليت های سياسی اش در شهر تبريز در زندان گذرانده است.